Du kan lätt leta fram låtar som du vill spela

Genom att använda de svarta tangenterna under rubriken "Filter" kan du:

Låtarna är Mycket lätta till Mycket svåra

Vi har graderat varje låt utifrån svårighetsgrad, från Mycket lätt till Mycket svår. Ibland kan basen (som spelas av vänster hand) vara lätt och diskanten (som spelas av höger hand) svår. Ibland är det tvärtom. Detta gör att du kan spela många låtar som är ganska avancerade även om du är nybörjare, eftersom du kan välja att spela bara bas eller diskant. Låtar som är Mycket svåra kan vara en utmaning även för dig som spelat mycket piano tidigare.

Låtarna blir svårare och svårare

I början spelar du låtar med högst fem toner i bas (som spelas av vänster hand) respektive diskant (som spelas av höger hand). Till varje ton hör ett finger och du lär dig på så sätt att använda alla handens fingrar. Vi ökar låtarnas svårighetsgrad efter hand genom att låta fler toner ingå. I många låtar spelar du samma toner i bas och diskant. Senare får vänster hand kompa melodin som ligger i höger hand. För att kunna bläddra fram alla låtar som ingår i Hands On Piano använder du de svarta tangenterna under rubriken "Skrolla".

Så här formaterar du din musik för Hands On Piano

Om du vill sprida musik som du komponerat/arrangerat till sådana som använder Hands On Piano, kan du utforma en MIDI-fil enligt följande:

MIDI-filen kan sedan lätt importeras till programmet - användaren behöver bara lägga filen i katalogen "Import". Om du även vill att fingersättningen ska fungera (nummer på fallande tangenter/noter och händer som rör sig), behöver du skapa en textfil med samma namn som MIDI-filen. Textfilen ska bestå av två rader, som börjar på Tn respektive Bn. Efter Tn anges siffror för vilka fingrar som ska användas i turordning, och för Bn gäller detsamma. Hands On Piano tar inte ansvar för musik som producerats av andra.

Du kan lägga till låtar

Du kan importera egna låtar och låtar från Internet till Hands On Piano. Låtarna ska vara i MIDI-format och utformade enligt Hands On Piano's format (beskrivs till höger). Filen lägger du sedan i den filkatalog som heter "Import".

Allegretto Software AB. All rights reserved.

1

2

3