Fingrarna har nummer

Fingrarna är numrerade. På de fallande tangenterna (gula streck i bilden nedan) anges numret på det finger som ska spela tonen. Tangenten ska spelas när numret når pianot (det röda strecket).

Du kan prova utan piano

Om du inte har något keyboard/digitalpiano, så kan du använda datorns tangentbord (bokstäver och siffror i bilden nedan anger motsvarande tangent på datorns tangentbord).

Pianot är användargränssnittet

På pianot i förgrunden finns de två mittersta oktaverna på pianot. Detta är Hands On Piano's användargränssnitt; genom att trycka på motsvarande tangenter på pianot väljer du och tar dig framåt i menyerna. Du kan testa speldelen av programmet direkt genom att trycka ner någon av de tre svarta tangenterna under "Spela direkt":

Prova gärna lektionerna

Prova gärna några lektioner om du inte spelat piano tidigare. Det är också bra att spela samma låt flera gånger. Det går bättre efter hand när du lärt dig att "läsa" de fallande tangenterna och/eller noterna.

Viktiga kortkommandon

Med "Tab" kan du byta mellan närbild (på pianotangenterna) och en mer översiktlig bild (med noter). Med "+" på datorn zoomar du in, med "-" zoomar du ut.

Allegretto Software AB. All rights reserved.